Angielski w klasie V

Angielski w klasie V

Materiał zaprezentowany dla klasy V szkoły podstawowej, to ta naprawdę kolejny krok nauki zarówno po klasie IV. Nasz spis zagadnień i cały plan roczny możesz znaleźć (tutaj). Warto również pamiętać o tym jak ważne są powtórki z poprzednich etapów edukacyjnych, ale w innym kontekście.

Słownictwo w klasie V

 1. Cechy charakteru
 2. Emocje i uczucia (tutaj)
 3. Zainteresowania
 4. Zawody (tutaj)
 5. Jedzenie – przykładowe słówka – przymiotniki
 6. Zakupy – rodzaje sklepów
 7. Zdrowie (tutaj)
 8. Rozrywka
 9. Sporty (tutaj)
 10. Podróże – środki transportu (tutaj)

Gramatyka w klasie V

 1. Określenia ilościowe A, an, some, many, much, a lot of
 2. Rzeczowniki policzalne niepoliczalne
 3. Want to vs would like to
 4. Past simple – part I, part II, part III
 5. Struktura: there was, there were
 6. Czasowniki modalne: should
 7. Can, could
 8. Must,
 9. Have to
 10. To be going to 

Komunikacja w klasie V

 1. Dialogi u lekarza
 2. Dialogi w sklepie