Czas przeszły – pierwszy krok

Czas przeszły – pierwszy krok

Opanowanie czasów przeszłych wymaga osłuchania się i praktyki związanej z posługiwaniem się formami czasowników zarówno regularnych, jak i nieregularnych. W celu zaznajomienia się z takimi strukturami przygotowaliśmy trzy krótkie filmiki.

Czasowniki regularne

Pierwszy z nich przedstawia czasowniki regularne, które zdecydowanie pomogą w tym, aby osłuchać się z wymową. Dlatego warto wsłuchać się szczególnie w ostatnie dźwięki /t/, /d/ i /id/.

Czasowniki nieregularne

Kolejne dwa to II forma czasownika przydatna w budowaniu czasu „Past Simple”, a także „Present Perfect” czy też strony biernej.

Lista czasowników nieregularnych z angielskiego:

Życzymy powodzenia! Kiedy już zrobicie pierwszy krok, będziecie budować proste zdania.  Zachęcamy więc  do rozszerzenia swojego słownictwa i zapoznania się z obszerniejszą listą czasowników nieregularnych (tutaj).