Zdrowie – co ci dolega?

Zdrowie – co ci dolega?

Jest kilka tematów, z którymi zdecydowanie warto zapoznać się na początku nauki języków obcych. To jest temat jedzenia, podróży i stanu zdrowia. Teraz zapoznamy się z najważniejszymi wyrażeniami dotyczącymi zdrowia.

What’s the matter? – Co się stało? O co chodzi? W czym rzecz?

Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś nas boli, możemy to zrobić na kilka sposobów; jednak ten pierwszy jest najczęściej używany:

I have got a headache (BE). I have a headache (AE). – Boli mnie głowa. I’ve got a toothache (BE). I have a toothache (AE). – Boli mnie ząb. I’ve got an earache (BE). I have an earache (AE). – Boli mnie ucho. I’ve got a stomach ache (BE). I have a stomach ache (AE). – Boli mnie brzuch. I’ve got a sore throat (BE). I have a sore throat (AE). – Boli mnie gardło.

Oto drugi sposób twierdzenia, że coś nas boli: My head hurts. – Boli mnie głowa. My back hurts. – Bolą mnie plecy.

Trzecie sposób mówienia o bólu: I’ve got pain in my chest (BE). I have pain in my chest (AE). – Mam ból w klatce piersiowej.

Słowo „ache” to zarówno czasownik, który oznacza „boleć”, jak i rzeczownik – „ból”. Stąd też te zdania mają takie same znaczenie, ale jednak używa się innych części mowy: I’ve got a headache. – Mam ból głowy. My head aches. – Boli mnie głowa.

Zauważ również różnicę związaną z przymiotnikiem „cold”, jeśli się używa „to be” lub „have got”: I’m cold. – Jest mi zimno. I’ve got a cold. – Jestem przeziębiony/a (dosłownie: mam przeziębienie)

Kolejna różnica istnieje w przypadku czasowników „to be” oraz „to feel” z przymiotnikiem „sick”: I’m sick. – Jestem chory.   I feel sick. – Chce mi się wymiotować.

Wyrażenie „Jestem chory” można wypowiedzieć w dwojaki sposób: I’m ill.  Stąd też rzeczownik: „illness” – choroba. lub I’m sick.  Rzeczownik pochodzący od tego przymiotnika to „sickness”.

Najważniejsze rzeczowniki:

Zarówno „an illness” jak i „a sickness” oznaczają tymczasową chorobę jak np. the flu – grypę, a cold – przeziębienie; natomiast „a disease” – to chroniczna choroba fizyczna lub umysłowa np. „cancer” –rak. Z kolei „an injury” – to uraz ciała np. „a cut” – skaleczenie, „a broken leg” – złamana noga.

Najważniejsze czasowniki:

heal – leczyć fizyczne urazy (injuries) remedy – leczyć tymczasowe choroby (illnesses, sicknesses) treat, cure – leczyć chroniczne choroby (diseases)

Najważniejsze słówka związane ze zdrowiem:

a broken leg – złamana noga a cast – gips a cold – przeziębienie a cough – kaszel a cut – skaleczenie, przecięcie an earache – ból ucha eye drops – krople do oczu an eye infection – infekcja oka the flu – grypa a headache – ból głowy a pill, a tablet – tabletka a sticking plaster (BE), a bandage, a band-aid (AE)  – plaster opatrunkowy a stomach ache – ból brzucha syrup – syrop a temperature – temperatura a toothache – ból zęba

Poniżej możecie pobrać karty pracy z listą słówek, fiszkami, a także zadaniami:

Pozostałe dialogi związane z wizytą u lekarza znajdziecie tutaj.