Spelling bee

Spelling bee

KLASA I

Zadaniem uczniów klasy I będzie poprawne napisanie usłyszanego dwukrotnie słowa w języku angielskim. Uczeń otrzymuje 1 pkt za poprawny zapis w języku angielskim.

KLASA II

Uczniowie klasy II otrzymują 1 pkt za poprawną pisownię oraz może dostać dodatkowy 1 pkt za poprawne przeliterowanie słowa w języku angielskim.

KLASA III

Uczestnicy konkursu z klasy III otrzymują 1 pkt za poprawną pisownię oraz 1 pkt za bezbłędne przeliterowanie.

KLASA IV-VI

Uczestnicy konkursu z klas IV-VI otrzymują 1 pkt za poprawną pisownię oraz 1 pkt za bezbłędne przeliterowanie z poniższego zakresu słownictwa:

 • Spelling Bee III
 • Kategoryzowanie (tutaj)
 • Przymiotniki przeciwstawne (tutaj)

KLASA VII-VIII

Uczniowie najstarszych klas, mogą otrzymać 1 pkt za poprawną pisownię, 1 pkt za bezbłędne przeliterowanie słowa, a także dodatkowo 1 pkt za podanie definicji w języku angielskim lub poprawnym użyciu danego słowa w zdaniu.

Materiał obowiązujący:

 • Spelling Bee III
 • Kategoryzowanie (tutaj)
 • Przymiotniki przeciwstawne (tutaj)
 • Daily routine (tutaj)
 • Najważniejsze czasowniki (tutaj)
 • Rzeczowniki przeciwstane (tutaj)
 • Travel (tutaj)
 • Numbers 0-1000