Przymiotniki przeciwstawne

Przymiotniki przeciwstawne

Przymiotniki są bardzo przydatne przy określaniu różnych podmiotów czy przedmiotów, gdyż to one je właśnie charakteryzują. Uczniowie uczą się opisywać swoje cechy charakteru, jak i właściwości rzeczy, które ich otaczają np. ulubiony przedmiot czy też urządzenie. Do właśnie takich zadań potrzebne są przymiotniki.

Jak uczyć przymiotników w języku obcym?

Nauka i używanie przymiotników przeciwstawnych może okazać się tutaj bardzo dobrą metodą. Dlatego też na początek prezentujemy 9 par takich części mowy:

big – small

duży – mały

long – short

długi-krótki

ugly – pretty

brzydki-ładny

old – young

stary-młody

tall – short

wysoki – niski

new – old

nowy- stary

slow-fast

wolny- szybki

bad – good

zły-dobry

cold – hot

zimny-gorący

Przymiotnikowa gra memory

Zapewne bardzo dobrze znane są zasady gry w memory. Ze względu na to, że w zestawie mamy 9 par, a tylko 16 fiszek, dlatego też są dwa zestawy podtrójne:

new-old-young

long-tall-short

W ten sposób możemy utrudnić zabawę, jednak jeżeli chcemy najpierw poćwiczyć słownictwo, najlepiej odłożyć na bok zbędne karty.

Przymiotniki przeciwstawne

Warto wyćwiczyć przymiotniki według ich przeciwieństw. Małe dzieci mogą próbować je pokazywać: duży, mały itp. Natomiast ze starszymi możemy również rozwijać mówienie, tak jak w przykładzie:

What’s the opposite of “big”?

The opposite of “big” is “small”.