#1 Daily routine

#1 Daily routine

Jedną z pierwszych umiejętności opowiadania jest opis swojego typowego dnia. Poniżej znajdują się fiszki ułatwiające naukę jak i również powtórki z tego zagadnienia. Można je wydrukować na białych kartkach lub też kolorowych według kodu liniowego kart Speaking Helper.

Daily routine – słownictwo