Olimpiada z języka angielskiego – etap szkolny

Olimpiada z języka angielskiego – etap szkolny

Jako nauczyciel języka obcego dość często się zastanawiam nad tym, jak pomóc uczniom przyswajać słownictwo, struktury gramatyczne i odnosić sukcesy szkolne czy w ogóle edukacyjne. Oczywiście, w nauce języka, tak samo jak przy grze na instrumencie muzycznym, liczą się różnorodne powtórki.

Pewne arkusze już powstały, warto je więc wykorzystywać, aby sprawdzić się samemu czy jeszcze lepiej przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Osobiście przetestowałam już wszystkie wspomniane arkusze z szóstoklasistką i jestem pod wrażeniem, jak wiele można zrobić, jak można rozbudzić zamiłowanie do języka i uczyć zabawy jego leksykalnymi aspektami np.  pokazać, że słowo może mieć dwa znaczenia ang. spot   1) miejsce 2) zauważyć czy też uwydatnić różnicę między angielskim amerykańskim a brytyjskim, np. quit – give up.

Zachęcam więc do omawiania poniższych testów:

ETAP SZKOLNY

Konkurs z języka angielskiego klasy IV-VI 2016/2017:

Konkurs z języka angielskiego IV-VII 2017/2018:

Konkurs z języka angielskiego klasy IV-VIII:

Źródło: Małopolskie Kuratorium Oświaty