Present Continuous

Present Continuous

Kontynuujemy wspólną naukę i po czasie Present Simple (tutaj), przechodzimy do Present Continuous.

PRESENT CONTINUOUS – kiedy się używa?

  • opis sytuacji, która dzieje się w chwili mówienia: Now I’m reading an article about English. (Czytam teraz artykuł o angielskim).
  • opis obrazka: In the picture, I can see a woman who is sitting at a cafe and drinking coffee. (Na obrazku widzę kobietę, która siedzi w kawiarence i pije kawę).
  • wyrażanie naszych osobistych planów, które najprawdopodobniej nie ulegną zmianie: This Friday I’m meeting George. (W ten piątek spotykam się z Jerzym).
  • przedstawienie sytuacji, gdy przez określony czas robimy coś innego niż zwykle: I usually go to work by car, but in July I’m riding a bike. (Zazwyczaj jeżdżę do pracy samochodem, ale w lipcu jeżdżę rowerem).

OPERATOR: czasownik to be (am, is, are)

SŁOWA KLUCZE: now, right now, at the moment, this Friday, next week etc.

Karty pracy Present Continuous

Poniżej znajdują się karty pracy, które będą przydatnym narzędziem do nauki zarówno w klasie, jak i w domu:

Karty Speaking Helper

Zachęcamy również do wspólnego uczenia się języka i przyswajania różnych struktur gramatycznych z kartami Speaking Helper Part IV (tutaj):

Present Continuous – quizy:

quiz I

quiz II