Liczebniki un, deux utrwalone

Liczebniki un, deux utrwalone

We wcześniejszych wpisach wprowadzaliśmy liczebniki po angielsku (tutaj) i po niemiecku (tutaj). Tam  umieliśmy kilka pomysłów  no to, jak pracować z fiszkami. Podobnie można postąpić z kartami  w języku francuskim.  Grajmy więc w memory i kształtujmy wielojęzyczne pokolenie.

0 zéro
1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7 sept
8 huit
9 neuf
10 dix
11 onze
12 douze
13 treize
14 quatorze
15 quinze
16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf
20 vingt
30 trente
40 quarante
50 cinquante
60 soixante
70 soixante- dix
80 quatre-vingt
90 quatre-vingt-dix
100 cent
1000 mille
1 000 000 million
1 000 000 000 milliard

Fiszki, które można pobrać i wykorzystać zarówno w domu jak i w szkole: