Godziny po angielsku

Godziny po angielsku

Która jest godzina?

Jest to jedno z najważniejszych pytań, aby móc swobodnie określać czas.

Po pierwsze warto zacząć od pytań. O godzinę w języku angielskim możemy różnie spytać np.:

What’s the time?

Albo

What time is it?

Czy też Have you got the time? (BE) Lub Do you have the time? (AE)Czy wiesz która jest godzina?

Uwaga warto tutaj zwrócić uwagę na rodzajnik „the”, gdyż jeśli go ominiemy i powstaną pytania:

Have you got time? Do you have time? Będą one wtedy oznaczać

Czy masz czas (aby coś zrobić)?

Ciekawym wyrażeniem jest  „potrafić powiedzieć, która jest godzina”, czyli „tell the time”,

Zatem można również zadać pytanie:

Could you tell the time?  Czy możesz powiedzieć, która jest godzina?

Czas i zegarki

Zanim będą przykłady jak określać godzinę, oto dwa podstawowe słowa związane z czasem:

a clock – zegarek na ścianę

a watch – zegarek na rękę

Aa i tu ciekawostak, wymowa słowa „a clock” i „o’clock” jest dość podobna. Zobaczcie jak stosuje się je w zdaniach:

This is a clock. – To jest zegarek. ( “a clock” jako rzeczownik)

It’s 5 o’clock.  – Jest piąta godzina. („o’clock” jako przysłówek)

W języku angielskim stosujemy podział a.m. ( łac. ante meridiem) – przed południem , oraz p.m. (łac. post meridiem) – po południu.

I tak dla przykładu możemy powiedzieć o godzinie przed południem:

3:00 – It’s three o’clock lub It’s three a.m.

Natomiast myśląc o godzinie popołudniowej np. godz 15:00 powiemy It’s three o’clock lub It’s three p.m.

Czas a.m. a p.m.

Koniecznie zauważcie jaka różnica jest w przypadku godziny 12:00

Południe określimy jako 12  p.m.

11:00 a.m. – 11:00

12:OO p.m. – 12:00

1:00 p.m. – 13: 00

Natomiast północ, jako 12 a.m.:

11 p.m. 23:00

12:00 a.m. – 24:00

1:00 a.m. – 1:00

Godzina, połowa i kwadrans

a quater – kwadras, ćwiartka

half – trzydzieści, połowa

past – po

to – za

2:15 – It’s a quater past two. ( Jest kwadras po drugiej.)

18:15 – It’s a quarter past six p.m. (Jest kwadrans po osiemnastej.)

5:30 It’s half past five. / It’s half to six.  (Jest pół godziny po piątej./ Jest wpół do szóstej.)

10:30 It’s half past ten. / It’s half to eleven. (Jest pół godziny po dziesiątej./Jest wpół do jedenastej.)

1:45 – It’s a quarter to two. (Jest za kwadras druga.)

7:45 – It’s a quarter to eight. (Jest za kwadrans ósma.)

Może być równiez godzina

4:05 – It’s five past four. (Jest pięć po czwartej.)

9:55 – It’s five to ten. (Jest za pięć dziesiąta.)

Zauważmy również, że w przypadku wymieniania konkretnych godzin, używamy przyimka „at”.

What time do you usually wake up? (O której godzinie się zazwyczaj budzisz?)

I usually wake up at 6 o’clock. (Zazwyczaj budzę się o 6 godznie.)

Zachęcamy do wykorzystania naszych plików PDF, aby nauczyć się czytać i osłuchać się z godzinami:

Jeżeli uczysz dzieci w domu angielskiego albo też jesteś nauczycielem dowolnego języka zachęcamy do pobrania darmowych plików z godzinami i ćwiczenia określania czasu w dowolnym języku.

Zachęcamy również do nauki i utrwalenia liczebników w języku angielskim (tutaj).