There is, there are – czyli jak opisywać miejsca?

There is, there are – czyli jak opisywać miejsca?

Podstawowe wyrażenia niezbędne do opisania miejsc, takich jaki pokój, miasto itp. to:

there is – jest, znajduje się

there are –  są, znajdują się

„a”

Pamiętaj, że  przedimek „a” jak i „an” oznacza – „jeden” lub „jakiś”.

There is a bottle of milk in the fridge.  – W lodówce znajduje się butelka mleka.

There isn’t a bottle of milk in the fridge. – W lodówce nie znajduje się butelka mleka.

Is there a bottle of milk in the fridge?  – Czy w lodówce znajduje się butelka mleka?

„an”

Podobnie jest z przedimkiem „an”:

There is an orange on the table.

There isn’t an orange on the table.

Is there an orange on the table?

Uwaga: “there are” oznacza “są, znajdują się” i po tych wyrażeniach używamy liczby mnogiej!

There are two oranges on the table.  – Na stole znajdują się dwie pomarańcze.

There aren’t two oranges on the table. – Na stole nie znajdują się dwie pomarańcze.

Are there two oranges on the table? – Czy na stole znajdują się dwie pomarańcze?

Są również wyrażenia ilościowe takiej jak: some, any, much, many, a lot of, lots of, które występują w takich zdaniach. Z nimi możecie zaznajomić się tutaj.

There was, there were

Pamiętajmy także o czasie przeszłym:

There was – znajdował się, znajdowała się, znajdowało się (liczba pojedyncza)

There was an earthquake here in 2007. Było tutaj trzęsienie ziemi w 2007.

There were – znajdowali się, znajdowały się (liczba mnoga)

There were lots of guests at the wedding. Na weselu było mnóstwo gości.

Natomiast w przypadku wyrażania przyszłości jest tylko jedna konstrukcja:


There will be

There will be – będzie/będą znajdować się, będą

There will be a meeting in this hall. W tej sali odbędzie się spotkanie.

Poniżej zamieszczamy karty pracy do samodzielnej nauki:

Jeśli jesteś dbającym o przyszłość rodzicem lub praktycznym edukatorem, koniecznie wykorzystaj karty Slow Grammar lub Speaking Helper w nauce. One zdecydowanie pomogą Twoim dzieciom lub uczniom w praktycznym zastosowaniu tego aspektu gramatycznego.

Karty pracy – there is, there are: