Speaking Helper – czym są i do czego służą?

Speaking Helper – czym są i do czego służą?

Karty Speaking Helper to pomoce dydaktyczne mające wiele zastosowań.  Tworząc je,  skupiliśmy się na podstawowych strukturach gramatycznych i umieściliśmy te zagadnienia w zestawach  liczących po  50 kart. Na każdej z nich znajdują się pytania z luką, którą należy uzupełnić zgodnie z „kodem liniowym”. Jest to nasz autorski pomysł, który nie tylko pozwala na przyswojenie i utrwalenie wiedzy z zakresu gramatyki, ale i na rozwijanie kreatywności, a przede wszystkim na przezwyciężenie obaw przed wypowiadaniem się w języku obcym. Aby wykorzystać karty zgodnie z naszym założeniem, należy odczytać poniższy kolorowy kod.

Dzięki tym kartom uczniowie po prostu zaczną mówić. I to mówić poprawnie pod względem językowym i gramatycznym, gdyż umieszczone na kartach związki wyrazowe niejako wymuszą na mówiących użycie prawidłowej formy. 

Jak  wykorzystać karty Speaking Helper?

Speaking Helper można wykorzystać na wiele sposobów, wszystko zależy od rodzaju prowadzonych zajęć.
Oto kilka pomysłów:

Zajęcia indywidualne

W czasie takich zajęć można omówić każdą strukturę gramatyczną z osobna. Można też  położyć szczególny nacisk na wybrane zagadnienia, chociażby na często mylące się dzieciom przedimki „a”, „an” i „the”. Atrakcyjna forma lekcji z użyciem kart wielokrotnego użytku sprawi, że uczniowie chętnie sięgną po kolorowe pisaki i nauczą się pisać i mówić poprawnie, jednocześnie dobrze się bawiąc.

Zajęcia w klasie Wprowadzając podczas lekcji nowe zagadnienia, można omawiać  z uczniami kartę po karcie, trzymając  ją  w ręku lub umieszczając na tablicy. Speaking Helper świetnie sprawdzą się także jako wzór notatki do zapisania w zeszycie oraz jako podstawa do podjęcia wspólnej konwersacji.

Po kartach można pisać – mają powierzchnię zmazywalną

Praca w parach

Karty pozwolą również na prowadzenie dialogu między dwiema osobami. Ważne, by każda z nich zadała pytanie z tą samą strukturą , ale zadbała o to, by było to inne pytanie. Karty można stosować zarówno  przy powtórkach, jak i przy wprowadzaniu nowych zagadnień. Będą też ciekawą alternatywą dla innych krótkich przerw, które czasami warto zrobić w trakcie lekcji.

Zajęcia w grupie

Karty dla grup uczniów

Jeżeli priorytetem w czasie zajęć staje się nauka mówienia, warto wykorzystać metodę SPEAKING CIRCLES. Uczniowie siadają na krzesłach albo na wygodnych pufach w kole i po kolei zadają sobie pytania. Jedna osoba pyta, następna odpowiada całym zdaniem. W ten sposób uczniowie nie tylko uczą się podstawowych zasad konwersacji, ale i ćwiczą umiejętność zapamiętywania kilku słów w języku obcym, co wielu osobom wciąż przychodzi z trudnością.

Kolejnym sposobem na użycie Speaking Helper  w połączeniu z metodą SPEAKING CIRCLES jest umieszczenie kart na środku i poproszenie każdego po kolei o wylosowanie jednej z nich oraz o  wybranie sobie rozmówcy. Nauczyciel musi tu jednak czuwać, by każdy uczestnik zajęć miał możliwość wzięcia udziału w rozmowie.

Ważne stają się także 3 główne zasady konwersacji:

I Speak English – staramy się, by nasi uczniowie zaczęli „myśleć po angielsku”. To trudna umiejętność, ale możliwa do opanowania, wymaga jednak konsekwencji i czasu.

II Respect each other  – zwracamy uczniom uwagę na zasady kulturalnej rozmowy i na fakt, że umiejętność mówienia jest tak samo ważna, jak umiejętność słuchania.

III Be creative – zachęcamy uczniów do wykorzystania wyobraźni i pobudzenia kreatywności, tak by rzadko stosowane konstrukcje zdaniowe stały się elementem codziennego sposobu porozumiewania się.   

Karty Speaking Helper to zatem naprawdę warta uwagi pomoc dydaktyczna, która nie tyko ułatwi przyswojenie konstrukcji gramatycznych, pozwoli na przełamanie oporów przed mówieniem w obcym języku, ale i sprawi, że sama rozmowa i kontakt z drugim człowiekiem staną się wyjątkowymi i wyczekiwanymi przez uczniów chwilami. 

Otwórz się na nas, a język otworzy się na Ciebie!
Twórcy Langero