Kategoryzacja: niemiecki cz. I

Kategoryzacja: niemiecki cz. I

Dobrze poukładane, lepiej zapamiętane

Na skutek rozwoju mediów i technologii młodzi ludzie zewsząd otaczani są przez obrazy. Korzystanie z wszelkich urządzeń komunikacyjnych nie sprzyja niestety rozwojowi słownictwa czy zdolnościom analitycznym, a raczej syntezie i myśleniu całościowemu. Współczesna młodzież ma więc w większości bardziej rozwiniętą prawą półkulę mózgową. To powoduje, że u wielu uczniów dostrzegamy problemy w czytaniu ze zrozumieniem, analizowaniu, wyciąganiu wniosków i  kategoryzowaniu[1].

Umiejętności te są jednak wciąż na wagę złota, dlatego warto zadbać o to, by były szczególnie rozwijane. Wychodząc zatem naprzeciw potrzebom zarówno uczniów, jak i nauczycieli, stworzyliśmy gotowe zestawy słówek, które należy umieścić w odpowiednich zbiorach.

Tego typu zadania nie tylko pomogą rozwijać wspomnianą lewą półkulę, ale i będą sprzyjać uporządkowaniu wiedzy. Dzisiaj uczniowie przyswajają przecież różne wiadomości z rozmaitych dziedzin nie tylko w szkole, ale i w czasie zajęć pozalekcyjnych, na które współcześnie wręcz masowo uczęszczają. Kategoryzowanie przyda się więc do tego, by zaprowadzić ład w być może nieuporządkowanej  wiedzy.

Ponadto takie metody pracy są wręcz na wagę złota dla wielu nauczycieli, gdyż umożliwiają indywidualizację zajęć.  Kinestetycy czy wzrokowcy wykonując takie zadania, zdecydowanie lepiej przyswoją sobie wiadomości. 

Proponowane przez nas zestawy można wykorzystać także do nauki literowania czy definiowania słów, ale przede wszystkim do doskonalenia mówienia i myślenia w języku obcym.   Korzystajcie więc, bo korzyści może być wiele.


[1] Por. https://klubjagiellonski.pl/2016/10/14/dzieci-sa-dzisiaj-inne/?fbclid=IwAR31UP9Qk3Y_46_JxdS7j_cl7txigPXionfBB0MLFWzzAjM78UZvRtOz8EE