Określenia ilościowe

Określenia ilościowe

Od lat najmłodszych uczymy o przyimkach “a”, “an”, “some”, “any” czy też “no”. Stopniowo nasza lista się powiększa o “many”, “much” oraz “a lot of”. Gdy mamy już podstawy, które można wyćwiczyć z naszymi kartami Speaking Helper Part I i Part II, warto rozszerzyć słownictwo podopiecznych.  

Przy uczeniu kolejnych  wyrażeń ilościowych proponujemy krok po kroku wprowadzać nowe słowa, używając fiszek  i filmiku.

Filmik ten można wykorzystać na kilka sposobów.

1) Do prezentacji słówek. Na tablicy wyświetlamy  angielskie słowo i jego tłumaczenie,  uczniowie w  zeszytach zapisują przykładowe zdanie, używając tego wyrazu.

2) Do dyktanda. Korzystamy wtedy tylko z dźwięku. Dane nagranie zatrzymujemy w dowolnym miejscu, a uczniowie mają za zadanie zapisać w zeszycie to, co usłyszeli.

3) Do nauki literowania. Znów korzystamy tylko z dźwięku. Po zatrzymaniu nagrania wybrany uczeń ma przeliterować dane słowo.

4) Do tłumaczenia. Uczniowie tłumaczą znaczenie danego słowa po angielsku lub jeśli nie są w stanie – w języku ojczystym.

5) Do ćwiczenia kolokacji. Uczniowie mają podać ustnie od 3 do 5 słów, jakie im się kojarzą np. ze słowem “a jar of”.

6) Do budowania zdań. Znów zatrzymujemy nagranie w dowolnym miejscu, zadaniem uczniów jest ułożenie zdania z danym słowem.

7) Do  powtórki. Rozdajemy fiszki, a uczniowie w zeszytach wypisują największą liczbę kolokacji.

8) Do ćwiczenia kreatywności. Uczniowie mogą wymyślić przepis np. na miłość. Oto nasza propozycja.

Utrwalajmy więc słownictwo i rozbudzajmy kreatywność naszych podopiecznych.