Z babcią i dziadkiem na lekcji języka obcego

Z babcią i dziadkiem na lekcji języka obcego

Bardzo lubimy przygotowywać lekcje związane z aktualnie obchodzonymi świętami. Pojawił się więc na blogu wpis o Międzynarodowym Dniu Życzliwości i postanowieniach noworocznych, a teraz czas na Dzień Babci i Dziadka.  

Oto nasze propozycje dopasowane do wieku uczniów.

1. Młodsi z nich najpierw rysują portrety babci i dziadka, a następnie opisują ich wygląd.

2. Starsze grupy wiekowe tworzą chmury wyrazowe ze słowami, które kojarzą im się z dziadkami. W zależności od stopnia zaawansowania podopiecznych możemy zawęzić polecenie tylko do np. cech wyglądu lub charakteru albo polecić uczniom, by wpisali wszystkie skojarzenia.

Zadanie to może zostać wykonane w programie komputerowym (np. tu: https://wordart.com/create)  lub w ręcznie w zeszycie. Kształt chmury też nie musi być bez znaczenia, uczniowie mogą go dopasować do swojej babci czy dziadka, a  później uzasadnić wybór.

3. Kiedy szczególnie zależy nam na doskonaleniu umiejętności mówienia i słuchania, możemy zaproponować uczniom zabawę „Zamień słowa na obrazy”. Podopieczni pracują w parach, najpierw jedna z osób opowiada o swoim dziadku, a druga „pod dyktando” rysuje portret dziadka kolegi. Następnie zamieniają się rolami.

4. Zabawa ta może wystąpić w nieco innym wariancie. Polecamy uczniom, by w formie opisu postaci przedstawili swoją babcię. Następnie zbieramy prace i losowo (pilnując, by nikt nie dostał swojej) rozdajemy je w klasie. Każdy po otrzymaniu kartki z opisem rysuje przedstawioną tam postać. Obrazki  wieszamy na tablicy i rozpoczynamy zabawę – uczniowie muszą rozpoznać swoją babcię, którą opisywali na początku lekcji.

5.   W grupach na bardziej zaawansowanym poziomie możemy skupić się i na rozwijaniu zasobu słownictwa, i na rozwijaniu twórczego myślenia. Zadanie może więc polegać na tym, że uczniowie najpierw zgromadzą słownictwo niezbędne do przedstawienia zainteresowań i cech charakteru swoich dziadków, a następnie przedstawią krótką, wymyśloną przez siebie historię  – w postaci opowiadania lub komiksu – w której dziadkowie będą mogli wykazać się owymi cechami.

6. Również w grupach na wyższym poziomie znajomości języka możemy zaproponować przeprowadzenie (oczywiście w języku polskim) wywiadu z babcią lub dziadkiem, np. na temat ich dzieciństwa. Następnie uczniowie mieliby za zadanie streścić – już w języku angielskim – opowieść swoich rozmówców.

7. Ciekawym pomysłem jest także zabawa w „Mój dziadek jest/ma…”, która polega na tym, że każdy uczeń kończy to zdanie na głos, a pozostali uważnie się przysłuchują. Jeśli okaże się, że kolega wspomniał o cesze charakterystycznej także dla ich dziadka, wstają z miejsc. W ten sposób dowiadujemy się na przykład, ilu dziadków ma brodę, a ilu lubi wędkować. J

Miłej zabawy!