Czasy w języku angielskim

Czasy w języku angielskim

Czasy w języku angielskim - część I

Sprawdź swoją znajomość języka angielskiego. Dzięki temu testowi sprawdzisz, czy już teoretycznie opanowałeś czas: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple i Future Simple, a także czasownik modalny: can oraz strukturę have got. Powodzenia 🙂