Angielskie dźwięki

Angielskie dźwięki

Sztuka mówienia w języku obcym polega również na tym, aby umieć adekwatnie naśladować jego dźwięki. Język angielski ma różne spółgłoski, samogłoski czy też dwudźwięki i trójdźwięki, które mogą nie istnieć w naszym języku ojczystym.

Oto lista wszystkich spółgłosek:

/b/ bee

/d/ dog

/f/ fridge

/g/ green

 /h/ home

/k/ cat

/j/ yacht

 /l/ lemon

 /m/ monkey

/n/ nose

 /ŋ/ sing

 /p/ pork

 /r/ read

 /s/ snow

 /t/ tiger

 /θ/ three

 /ð/ father

/ʃ/ shoe

/ʒ/ television

 /v/ visit

 /x/ X-ray

 /z/ zebra

/w/ window 

/tʃ/ chair

 /dʒ/ jam

Następnie koniecznie zauważcie różnicę między krótkimi samogłoskami:

/Ʌ/ but 

/æ/ bat

 /e/ egg

 /ə/ dancer

 /ɪ/ live

/ɒ/ clock

/ʊ/ book

a długimi:

/ɑ:/ car

/ɜ:/ bird

 /i:/ please

 /ɔ:/ bought

 /u:/ you

Ponadto język angielski charakteryzują także dwudźwięki:

/aɪ/ kite

/eɪ/ train

/ɔɪ/ boy

/aʊ/ house

/əʊ/ phone

/ʊə/ tour

/eə/ bear

/ɪə/ here

Na tym nie koniec, gdyż mogą pojawić się także trójdźwięki, np.:

/aɪə/ tired

/ eɪə/ player

/ɔɪə/ loyal

/əʊə/ mower

/aʊə/ hour

Czy warto znać fonetyczny zapis? Zdecydowanie tak, jeśli chcemy robić postęp w przyswajaniu języka i pragniemy poprawnie się komunikować. Dzięki znajomości owych dźwięków będziemy mogli swobodnie skorzystać ze słownika i samodzielnie poprawnie przeczytać każde słowo.

Pamiętajmy, że poprawna wymowa jest także uzależniona od indywidualnych predyspozycji słuchowych oraz wyuczonego wcześniej działania aparatu mowy. To znaczy, że jeżeli nasz narząd mowy (wargi, usta, język) nie był przyzwyczajony do określonych ruchów, to może być nam ciężej wypracować pewne dźwięki.  Nie poddawajmy się jednak, praktyka czyni mistrza 🙂

Tutaj możecie pobrać plik PDF z powyższym zdjęciem,  które może posłużyć jako pomoc w prezentowaniu różnych  dźwięków.

Słuchajcie i mówcie, a moc będzie z wami 🙂