motywacja Tag

Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce, czyli o motywacji. Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach – mówił Philip Wylie. Co zatem zrobić, aby uczniowie wyjęli ręce z kieszeni, by czerpać nimi wiedzę? Co zrobić, by sami dostrzegali płynące z nauki korzyści i sami podejmowali decyzję o uczeniu się?   Motywować, ale i nauczyć odkrywania pokładów motywacji w samym sobie. „Motywacja” pochodzi od...