Zwierzęta język francuski

Zwierzęta język francuski

Najmłodsi uwielbiają poznawać różne nazwy zwierząt, jeżeli już nauczyliście się ich w języku angielskim (tutaj), zachęcamy do rozwijania wielojęzyczności u najmłodszych oraz nauki języka francuskiego :

zwierzęta – les animaux
pies – un chien, le chien
kot – un chat, le chat
ryba – un poisson, le poisson
koń – un cheval, le cheval 
konie les chevaux
krokodyl – un crocodile, le crocodile
wąż – un serpent, le serpent
motyl – un papillon, le papillon
ptak – un oiseau, l’oiseau
pszczoła – une abeille, l’abeille
królik – un lapin, le lapin
kanarek – un canari, le canari
papuga – un perroquet, le parroquet
smok – un dragon, le dragon
mysz – une souris, la souris
żółtw – une tortue, la tortue
małpa – un singe, le singe

Zwierzęta w obrazkach

Zachęcamy do pobierania i drukowania materiałów dydaktycznych, które pomogą w przyswajaniu nowego słownictwa.

Zwierzęta w nagraniach

Warto pamiętać o tym, że bez osłuchania nie ma mówienia. Zapoznawanie dzieci i uczniów z brzmieniem różnych dźwięków jest niezwykle ważne w procesie przyswajania języka obcego.