Kości zostały rzucone, a słownictwo utrwalone

Kości zostały rzucone, a słownictwo utrwalone

W ramach poszukiwań urozmaicenia zajęć językowych zdecydowaliśmy się na przetestowanie Story Cubes firmy Rebel. Są to tzw. kości opowieści, których celem jest zaangażowanie graczy w opowiadanie lub redagowanie krótszych bądź dłuższych historii. Kości te podzielone zostały na składające się z dziewięciu sztuk zestawy dotyczące np. przedmiotów, czynności itp.  

Produkty są poręczne, umieszczone w trwałym opakowaniu, małe, a zatem wygodne do wykorzystania w podróży czy przenoszenia z lekcji na lekcję, co szczególnie ucieszy tak rodziców, jak i nauczycieli.  Kości mają do tego sporo  zastosowań, więc to, naszym zdaniem, naprawdę opłacalny zakup.

Według instrukcji dołączonej do pudełka gracz po rzuceniu kośćmi opowiada historię w oparciu o nazwy obrazów umieszczonych na ich ściankach lub w oparciu o skojarzenia, które te obrazy wywołują.  I to już jest bardzo ciekawe zadanie dla uczniów, którzy na ogół zmuszeni  są pracować tylko z podręcznikiem lub zeszytem ćwiczeń.

 A oto nasze propozycje zastosowań produktu:

Ćw. 1

Rozdajemy uczniom tylko po jednej kości i polecamy, by konstruowali jak najbardziej kreatywne zdania dotyczące umieszczonych na ściankach rysunków. Nauczyciel może punktować wypowiedzi – proste za 1p., rozbudowane za 2p., a najbogatsze językowo za 3p.

Zadanie to można dodatkowo utrudnić (dostosowując np. do klasy na wyższym poziomie językowym) i polecić uczniom stworzenie całej historii w oparciu o obrazki umieszczone na otrzymanej przez nich kostce. 

Ćw. 2

Jeżeli mamy więcej zestawów kości, możemy je rozdać grupom, na które wcześniej podzielimy klasę. Dobrze, by liczba zespołów była parzysta. Polecenie może być podobne i dotyczyć ułożenia historii, ale by zadanie uatrakcyjnić (oraz trochę utrudnić) warto polecić uczniom, aby po napisaniu swej historii podali kartkę kolejnej grupie. Ta będzie miała za zadanie dopisać dalszy ciąg opowieści, ale w oparciu o swój zestaw kości. Ciekawie wypadnie  porównanie tekstów, które w teorii będą bazowały na tych samych motywach, ale z pewnością okażą się zupełnie inne.

Ćw. 3

Kolejne zadanie zaangażuje uczniów nie tylko umysłowo, ale i fizycznie. Będą musieli bowiem  podchodzić do ławki, na której rozrzucone zostaną karteczki ze słówkami związanymi z konkretnymi kośćmi. Uczniowie podzieleni np. na pary i obdarowani jedną kością , będą wyszukiwali te właściwe dla siebie wyrazy.

Warto ograniczyć czas (np. do minuty) dla każdego duetu. To spowoduje, że  pozostali uczestnicy  nie będą się nudzić. Dobrze, jeśli karteczek będzie więcej niż obrazków w zestawach i jeśli niektóre słowa na nich umieszczone będą dotyczyły zupełnie czegoś innego. Dzięki temu podniesiemy stopień trudności ćwiczenia, ale i uatrakcyjnimy zabawę.

Zadanie kończymy w momencie, gdy pary stwierdzą, że zabrały wszystkie właściwe karteczki , a na ławce zostały tylko te, które nie pasują do żadnej z kości.

Ćwiczenie to sprawdzi się też na zajęciach indywidualnych, w czasie których uczeń otrzyma wszystkie kości i wszystkie fiszki po to, by je odpowiednio posegregować. 

Ćw. 4

Dzielimy klasę na grupy, rozdajemy po jednej kości i prosimy, aby uczniowie  na kartce wypisali 6 podstawowych haseł znajdujących się na obrazkach, a następnie dopisali np. inne skojarzenia lub przeciwieństwa związane z danym hasłem.

Można zadanie utrudnić i zorientować np. na gramatykę. W tym celu należy polecić uczniom, by do widniejących na obrazkach rzeczowników dopisali czasowniki (np. rower- jeździć) lub odwrotnie – do czynności – wymyślili przedmioty czy zjawiska. Ćwiczenie to okaże się tez  pomocne przy powtórce z przymiotnika lub przysłówka, jeśli polecimy podopiecznym dopisanie określeń do rzeczowników czy czasowników.

 Ćw. 5

Powtarzamy słownictwo. Wypowiadamy każdy wyraz znajdujący się na kości, a następnie cała klasa, lub pojedyncze osoby mają wypowiedzieć wyraz w liczbie mnogiej np.

an alien – two aliens

a tower – five towers

Jak widać Story Cubes to narzędzie, które nie tylko rozwija lingwistyczne, ale także budzi emocje, o które czasem tak trudno na zajęciach dotyczących gramatyki czy tych rozwijających słownictwo.