MINI Helper – nowe narzędzie do nauki języka obcego

MINI Helper – nowe narzędzie do nauki języka obcego

Nieustannie zastanawiamy się, jak usprawnić komunikację dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i na początkującym etapie nauki języka obcego. Stworzyliśmy więc karty Mini Helper, na których umieściliśmy rozmaite pytania. Każdy zestaw owych kart składa się z 25 pytań. Karty są dwustronne, co pozwala na ich kreatywne wykorzystanie w różnego rodzaju grach.

Jak zatem pracować z Mini Helper?

Jak zawsze dostosować formy i metody pracy do zespołu klasowego, z którym przyszło nam się spotkać.  Na początku warto pokazywać uczniom po jednej karcie tak, by mogli spisać znajdujące się tam pytania i pełnym zdaniem odpowiedzieć na nie w zeszycie.  Należy przy tym pamiętać, by wracać do omówionych wcześniej zagadnień i poprzez powtarzanie utrwalać zdobytą wiedzę.

Po takim wprowadzeniu można przejść do zabawy i wykorzystać na przykład interaktywne koło fortuny czy zwykłą planszę do gry, na których umieścimy numery odpowiadające kolejnym kartom.

Przy pracy z jednym zestawem można rozłożyć karty na podłodze rewersem do góry, a uczniom polecić, by usiedli w kole. Gdy dysponujemy kilkoma zestawami, warto podzielić klasę na grupy (najlepiej losowo, by zespoły były różnorodne, a ich członkowie nauczyli się współpracować z każdym, a nie tylko z ulubioną koleżanką czy kolegą). Kolory zestawów mogą służyć jako oznaczenia grup, np. green, blue, red czy yellow teams.

Wskazanym jest, aby początkowe rundy prowadził nauczyciel. Dlatego też to on na początku kręci kołem czy rzuca kostką. Jeden uczeń z danej grupy udziela odpowiedzi na pytanie, pozostali członkowie weryfikują poprawność i przyznają punkt lub nie. Następnie uczniowie przejmują pałeczkę i losują pytania, a nauczyciel jedynie monitoruje przebieg lekcji. 

Grę można zakończyć po omówieniu wszystkich 25 pytań lub wcześniej. Najważniejsze jest to, aby uniknąć znudzenia. Dlatego tutaj dużo zależy od czujności nauczyciela. Po decyzji o końcu gry, uczniowie mogą podliczyć punkty i podsumować to, czego się nauczyli.

Karty Mini Helper mogą posłużyć także jako narzędzie nauczyciela służące sprawdzeniu poziomu wiedzy u uczniów. Umieszczone na karcie pytanie może być zadawane w trakcie odpowiedzi ustnej lub posłużyć jako materiał do sprawdzianu czy kartkówki. Zestawy można także wykorzystać, by skontrolować u uczniów poziom opanowania  umiejętności prowadzenia dialogu w języku obcym. W tym celu warto polecić podopiecznym, aby przeprowadzili między sobą rozmowę w oparciu o pytania znajdujące się na kartach.  

Dzięki pracy z Mini Helper uczniowie są zaangażowani, aktywni i zdobywają wiedzę przez działanie. Ponadto budują dobre relacje między sobą i zdobywają cenną umiejętność uczenia się od siebie nawzajem.

Serdecznie polecamy!

SZCZEGÓŁWY OPIS PRODUKTU

Mini Helper IA -pdf

25 dwustronnych kart z 25 pytaniami

2 karty pracy

Pytania obejmują zagadnienia:

– pytania o imiona

– pytania o wiek

– „have got”

– pytania o ulubione rzeczy

– dodawanie

Mini Helper IB -pdf

25 dwustronnych kart z 25 pytaniami

2 karty pracy

Pytania obejmują zagadnienia:

-„can”

– kolory

– czasownik „to be”

Mini Helper IC – pdf

25 dwustronnych kart  z 25 pytaniami

2 karty pracy

Pytania obejmują zagadnienia:

– pogoda

– opis co lubimy, nie lubimy – preferencje

– odejmowanie

Mini Helper ID – pdf

25 dwustronnych kart z 25 pytaniami

2 karty pracy

Pytania obejmują zagadnienia:

– „have got”

– „has Got”

– „how many”