To samo słowo, a inna część mowy

To samo słowo, a inna część mowy

Jest wiele możliwości nauki języka, można skupić się na gramatyce albo leksyce. Jednak to znajomość odpowiednich słów w pierwszej kolejności daje nam szansę wypowiedzenia tego, o czym myślimy.

Język angielski charakteryzuje się tym, że czasami jedno słowo jest zarówno czasownikiem, jak i rzeczownikiem. Pamiętajcie również o tym, że w języku tym pojawiają się rzeczowniki policzalne. Wówczas stosujemy rodzajnik „a” lub „an”. Słówka te pomija się przy rzeczownikach niepoliczalnych.

Na poniższych zdjęciach można zauważyć zależność ich tłumaczeń.

Zachęcamy do zabawy językiem, w tym do używania rzeczownika jako czasownika i odwrotnie, np.

I drink water. („water” – woda, jako rzeczowniki) 

My grandma waters plants three times a week. („water” – podlewać, jako czasownik)